Mikael Hugg - Kukkulan Uudet Kuninkaat Milleniaaleja johdettaessa johtajan on synnyttävä uudelleen. Uusi artikkeli joka keskiviikko.

Suomessa on johtamisongelma

  • Mikael Hugg
    Mikael Hugg

Olet varmasti huomannut, että organisaatiosi ikäjakaumassa on tapahtunut muutos. Ne, jotka olivat joskus teillä kesätöissä, istuvatkin jo kanssasi palavereissa ideoita esittämässä. He ovat milleniaaleja, 1980- ja 90-luvuilla syntyneitä, ja he ovat täysin uudenlainen haaste johtamiselle. Nuoret ammattilaiset ovat myös vakava ongelma perinteiselle johtamiselle, mikäli heihin liittyviä haasteita ei ymmärretä.

Ongelma ei ole siinä, että milleniaalit olisivat laiskoja ja asennevammaisia nuoria. Heillä on menestymisen nälkää ja kunnianhimoa. He ovat parhaiten koulutettu sukupolvi Suomen historiassa. He ovat kielitaitoisia ja kansainvälisiä. He ovat kasvaneet internetin itseilmaisun maailmassa. He ovat sanavalmiita eivätkä he nöyristele. He ovat sitoutuneita, mutta eivät enää organisaatioihin, vaan omaan osaamiseensa ja ammattitaitonsa kehittämiseen.

Kansainvälistyneessä maailmassa suomalaisetkin yritysjohtajat ovat joutuneet heräämään siihen, ettei ylivertainen tuote enää riitä menestyksen takaamiseksi, vaan tekniikan hallitsemisen lisäksi talossa täytyy olla muutoinkin parhaat osaajat.

Korostamani ongelma on siinä, että nuoria ammattilaisia ei saada pysymään talossa vuotta tai kahta pidempään. He näyttävät olevan muuttolintuja, jotka eivät pysy paikoillaan, kuten vanhemmilla suomalaisilla sukupolvilla on tapana ollut.

Ikävä kyllä pohdiskelu jää usein tuolle tasolle, eikä eritellä loppuun asti sitä, miksi niin on. Kysymys ei ole siitä, että nuoret ammattilaiset haluavat tehdä hallaa organisaatiollenne. Kysymys on siitä, että heitä johdetaan väärin.

Mikä sitten on luontaista yrityksille, joiden työpaikkoja nuoret talentit suorastaan himoitsevat?

Yhdistävä tekijä on nuorille räätälöity työkulttuuri. Hyvissä yrityksissä panostetaan merkittävästi siihen, että milleniaalityöntekijä voi hyvin ja pääsee näyttämään taitonsa. Niissä johtamisen kehittäminen on keskiössä.

Yritysjohtajat jauhavat leuat kipeäksi paremman yrityskulttuurin puolesta. Nuorten ammattilaisten näkökulmasta toteutus on useimmiten kuitenkin kaukana onnistuneesta. Ehkä ei tiedetä kuinka oikeanlainen yrityskulttuuri luodaan tai sitten ei uskalleta tehdä radikaaleja muutoksia yksinomaan oman työpaikan menetyksen pelossa.

Mikä ikinä onkaan syy, tulos on aina sama – yritys houkuttelee vähemmän ja vähemmän nuoria osaajia. Yrityskulttuurin päivittäminen milleniaalien intressien mukaiseksi lähtee kuitenkin esimiehistä ja heidän asenteistaan. Eikä riitä, että ylin johto haluaa muutosta, vaan ylimmän johdon on myös sitouduttava muutokseen.

Myös jokaisen esimiehen on sitouduttava tekemään parhaansa, jotta oma asenne muuttuisi ja jotta hänestä tulisi parempi johtaja. Jos se tarkoittaa vähemmän mikromanagerointia ja enemmän ihmisten kuuntelua ja keskustelua, niin sitten niin on tehtävä. Jos se tarkoittaa sokeampaa luottamista nuoriin alaisiin, niin silloin on myös luotettava, vaikka pelko epäonnistumisesta takaraivossa kolkuttaisikin.

Milleniaalien maailmassa ei ole suojatyöpaikkoja, koska niitä ei enää ole. Me nuoret osaajat olemme joutuneet todistamaan kuinka instituutio toisensa jälkeen romahtaa ja pettää työntekijöillensä antamat lupaukset. Viimeiseksi pohjan entiseltä vei pankkikriisi, joka todisti, ettei edes pankissa voi rakentaa uraa pelkäämättä, että huomenna olet pihalla. Kuinka yksikään yritys voisi siis tosissaan odottaa saavansa organisaatioon sitoutuneita työntekijöitä, kun he eivät voi itse todella sitoutua työntekijöihinsä ja heidän hyvinvointiinsa?

 

Väitän, että nuoren ammattilaisen työura tulee jatkossa olemaan organisaatiossa juuri niin pitkä kuin johtaja ja alainen antavat toisilleen sitä mitä molemmat kaipaavat eniten. Johtaja antaa luottamusta sekä tekee kaikkensa alaistensa työhyvinvoinnin eteen ja alainen taas antaa oman työpanoksensa ja tietotaitonsa. Kun esimies ja alainen pelaavat samaan pussiin ja molemmat antavat toisilleen, paranee niin työkulttuuri kuin työsuhteiden kestotkin.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat